Sportovní klub Polní Voděrady

Základní informace SK
Sportovní klub Polní Voděrady byl založen 15.4.2005.
  Při založení byli registrováni tito funkcionáři: přeseda-Věra Bartlová, tajemník- Šárka Musilová, hospodář- Anna Lahodová.
Při svém založení měl klub 30 členů.
  Poplatek na člena činí 50Kč.
    Ještě v tomto roce požádal SK o převod majetku,který mu dříve patřil. 
 Tento převod se ukutečnil až v roce 2008. Z vlastnictví Českého svazu tělesné výchovy ,byly převedeny pozemky na SK Polní Voděrady.
     V roce 2008 došlo ke změně na postu hospodáře, Annu Lahodovou vystřídala Jiřina Štorková.
      Obec Polní Voděrady má celkem 172 obyvatel,43 z nich je v současnosti členy SK.  
Vybrané poplatky slouží k financování cvičitelky aeobiku. Nakupujeme odměny na dětský den i drakiádu. Finance nám samozřejmě nestačí, tak nám pomáhá obecní úřad Polní Voděrady.
     Dětský den,podzimní drakiáda s pečením buřtů, zdobení adventních věnců i mikulášská nadílka jsou keždoročně pod taktovkou činovníků SK.
Kontakty

OÚ Polní Voděrady

28002 KOLÍN,
Polní Voděrady 93
IČ: 00473740
ID datové schránky: 6v9am56
Bankovní spojení 7223151/0100

Telefon:
321 790 121, 720 042 595
E-mail: obec@polnivoderady.cz
Úřední hodiny
Po   08.00 - 12.00
Čt   16.30 - 20.00
SMS InfoKanál
kanal sms
GO portál
Formulář pro ohlašování pálení
 
Mikroregion Kouřimsko
Mikroregion Kouřimsko