VYHLÁŠKY

1/2016 školský obvod
Obecně závazná vyhláška o školském obvodu Základní školy Plaňany  1/2016
č. 2/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Polní Voděrady

č. 2/2016,  o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Polní Voděrady

1/2014
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů 1/2014
1/2012
Požární řád obce Polní Voděrady1/2012
2/2011
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 2/2011
3/2011
Veřejně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 3/2011
2/2007
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 2/2007  příloha č.1
2/2003
Řád veřejného pohřebiště 2/2003
Kontakty

OÚ Polní Voděrady

28002 KOLÍN,
Polní Voděrady 93
IČ: 00473740
ID datové schránky: 6v9am56
Bankovní spojení 7223151/0100

Telefon:
321 790 121, 720 042 595
E-mail: obec@polnivoderady.cz
Úřední hodiny
Po   08.00 - 12.00
Čt   16.30 - 20.00
SMS InfoKanál
kanal sms
GO portál
Formulář pro ohlašování pálení
 
Mikroregion Kouřimsko
Mikroregion Kouřimsko