Povinně zveřejňované informace dle § 106/1999

 
Oficiální název Obec Polní Voděrady
Důvod a způsob založení Obec Polní Voděrady byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
Organizační struktůra Starosta               Jaroslav Musil
Místostarosta    Slavomír Lahoda
Členové                Pavel Dočkal
                              Jozef Botoš
                              Jiří Michálek

Zaměstnanci obecního úřadu : Eva Fendrychová - účetní
                                                         Petr Svoboda                - údržba obce
Kontakt

OÚ Polní Voděrady

28002 KOLÍN,
Polní Voděrady 93
IČ: 00473740

Telefon:
321 790 121, 720 042 595
E-mail: polnivoderady@kolin.cz

úřední hodiny:  pondělí  08.00 - 12.00
                           čtvrtek  16:30 - 20:00
Platby lze poukázat Platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedený bankovní účet nebo uhradit v hotovosti v úřední hodiny v budově obecního úřadu.

Číslo bankovního účtu:  7223-151/0100
Banka: Komerční banka, a.s.,


Platby ve správním obvodu obce:

poplatek za odpad
poplatek za psy
nájemné z pozemků

 

IČO 00473740
DIČ Obec není plátcem daně z přidané hodnoty
Dokumenty Všechny dokumenty naleznete na úřední desce nebo v archivu úřední desky
Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

 • písemně
 • osobně
 • e-mailem
 • telefonicky
Opravné prostředky  
Formuláře Obec poskytuje formuláře na vyžádání. Bližší informace získáte na obecním úřadě
Návody pro řešení životních situací 

O informace pro řešení různých životních situací můžete požádat osobně na úřadu obce.

Informace rovněž získáte na Portálu veřejné správy České republiky: ZDE

 
Předpisy Přehled nejdůležitějších zákonů:
 • zákon č. 106/1999 Sb.
 • zákon č. 71/1967 Sb.
 • zákon č. 227/2000 Sb.
 • zákon č. 495/2004 Sb.
 • zákon č. 496/2004 Sb.
 • zákon č. 500/2004 Sb.
 • zákon č. 128/2000 Sb.
 • zákon č. 133/2000 Sb.
 • zákon č. 565/1990 Sb.
 • zákon č. 200/1990 Sb.
 • zákon č. 50/1976 Sb.
 • Platné obecně závazné vyhlášky a usnesení zastupitelstva obce

Tyto předpisy jsou rovněž přístupné k fyzickému nahlédnutí na úřadu obce v úředních hodinách.
 

Úhrady za poskytování informací Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním
informací, např. za pořizování kopií a odesílání informací, přičemž vydání informace
se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

V současné době  úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace
poskytuje zdarma jako službu občanům.

 
Kontakty

OÚ Polní Voděrady

28002 KOLÍN,
Polní Voděrady 93
IČ: 00473740
ID datové schránky: 6v9am56
Bankovní spojení 7223151/0100

Telefon:
321 790 121, 720 042 595
E-mail: obec@polnivoderady.cz
Úřední hodiny
Po   08.00 - 12.00
Čt   16.30 - 20.00
SMS InfoKanál
kanal sms
GO portál
Formulář pro ohlašování pálení
 
Mikroregion Kouřimsko
Mikroregion Kouřimsko