Vážení spoluobčané
 
Na této stránce se můžete seznámit s historii naší obce , ale naleznete zde události i z doby ne příliš vzdálené. Vše je dílem p. Kletečky, který nashromáždil fotografie a informace o obci. Jednotlivé tématické  celky jsou průběžně aktualizovány a doplňovány. Jménem zastupitelstva obce bych p. Kletečkovi chtěl poděkovat za jeho snažení a popřát mu hodně elánu do dalších let.  
  Musil Jaroslav  
                                                                             
 Pokud máte u sebe podobnou fotografii tohoto žánru, rádi si ji od Vás zapůjčíme a následně (po rozmnožení) Vám neporušenou vrátíme.
 
Tématické celky:
 
     Hlavní události obce aktualizováno 4/2015            Potok Blinka
 
     Pohlednice                                                               Přírodní živly
 
     Čp.1- zámek      aktualizováno 7/2017                    Pamětní stromy   aktualizováno 7/2017
 
     Zámecký park  aktualizováno 4/2016                     Obecní studny
 
     Čp.2- bývalé zahradnictví  aktualizováno 7/2017   Elektrifikace
 
     Bývalý velkostatek  aktualizováno 7/2017               Autobusová doprava
 
     Bývalý pivovar aktualizováno 4/2016                      Sochy a kamenný kříž aktualizováno 4/2016 
 
     Kostel                                                                        Kaplička
 
     Hřbitov                                                                      Pomník padlých
 
     Čp.10- bývalá fara                                                    Čp.4 bývalá panská hospoda
     Školství v obci                                                          Čp.11 – bývalá kovárna
 
     Četnická stanice aktualizováno 4/2015                    Čp.15 – bývalá hospoda  aktualizováno 4/2016
 
     Hostince v obci aktualizováno 4/2015                     Čp.36 – bývalá hospoda
 
     Sbor dobrovolných hasičů                                        Čp.43 – bývalý obchod A.Laciny
 
     TJ sokol                                                                    Čp.54 – bývalá škola aktualizováno 4/2015 
 
     Kamýk                                                                      Čp.60 – bývalá sýpka a kovárna
 
     Voděradský potok                                                    Čp.93 – obecní dům aktualizováno 4/2016 
                  
      Sv.Prokop aktualizováno 4/2015                             Eisensteinové aktualizováno 4/2015

     Josef Klinger aktualizováno 4/2015                        Polní cesty  aktualizováno 4/2016

  
 

HISTORIE

Polní Voděrady se poprvé připomínají v roce 1088 jako majetek vyšehradské kapituly, v roce 1359 jsou vzpomínány jako majetek sázavského kláštera, v jehož držení zůstaly do roku 1547. Tvrz zřejmě vystavěl první světský majitel Voděrad Jan Zikmund Myška ze Žlunic po roce 1569, neboť když majetek získal v roce 1577 jeho syn Jaroslav, tvrz byla již obývána. Od roku 1594 se zde střídá několik majitelů, až Voděrady koupil v roce 1642 Jan Burián Slavíkovec ze Slavíkova. Ten nechal podle některých pramenů vystavět západně od poplužního dvora a bývalé tvrze, která později beze stopy zmizela, nový barokní zámek, který má být jádrem dnešní stavby. Tento údaj však zpochybňuje stavebně-historický průzkum zámku, který nepotvrdil barokní zdivo (viz dále), takže pravdědobně byla pouze stará tvrz barokně opravena a i nadále obývána. Po smrti Jana Buriana odkázala jeho manželka panství svému synovi z prvního manželství, Františku Albrechtovi Mauricovi z Mohrenburgu. Jeho potomci v Polních Voděradech sídlili do roku 1736, kdy ho ve veřejné dražbě koupil František Ignác Bukovský z Hustířan. Poté následovalo několik dalších majitelů, až statek v roce 1861 koupil Václav Ignác z Eisensteinu. Pravděpodobně až za tohoto majitele vznikla podle výsledků stavebně-hiistorického průzkumu novostavba dnešního zámku a teprve nyní byla stará tvrz zbořena (dnes není známo přesné místo, kde stála). Výrazné úpravy se zámek dočkal na konci 19. století za Emericha z Eisensteinu, kdy byl zásadně zmodernizován a upraven v secesním slohu. K západní stěně staršího křídla bylo přistavěno křídlo nové s téměř čtvercovým půdorysem a vznikl nový vstup s balkonem v jižním průčelí. Vnější fasády zvýraznily římsy, okna byla oddělena plochými pilastry zakončenými bohatě zdobenými korintskými hlavicemi a opatřena nadokenními i podokenními římsami. Střední osa zámku byla nad balkonem zvýrazněna štítem s erbem Eisensteinů. V interiéru vynikal zejména velký sál v prvním patře, z něhož byl přístup na balkon.
Potomkům Emericha z Eisensteinu patřil zámek do roku 1945, kdy ho stát na základě tzv. "Benešových dekretů" zkonfiskoval Karlovi z Eisensteinu, poslednímu majiteli z tohoto rodu. Poté sloužil potřebám obecního úřadu a k bytovým účelům. V osmdesátých letech byl zámek převeden Okresnímu stavebnímu podniku , který ho prodal do soukromých rukou. V současné době zámek vlastní firma Elit Profi.

Fotografie

Rádi bychom požádaly majitele starých fotografií a dokumentů o zapůjčení ( vytvoříme kopii a ihned je vrátíme) . Rádi je na této stránce zveřejníme.

bartos.jpg
skola.jpg
skolni foto.jpg
skolni%20foto2.bmp
skolni%20foto3.bmp
skola2.jpg
mlatickaa.JPG
sfoto01.jpg
foto02.jpg
foto03.jpg
foto04.jpg
foto05.jpg
Kontakty

OÚ Polní Voděrady

28002 KOLÍN,
Polní Voděrady 93
IČ: 00473740
ID datové schránky: 6v9am56
Bankovní spojení 7223151/0100

Telefon:
321 790 121, 720 042 595
E-mail: obec@polnivoderady.cz
Úřední hodiny
Po   08.00 - 12.00
Čt   16.30 - 20.00
SMS InfoKanál
kanal sms
GO portál
Formulář pro ohlašování pálení
 
Mikroregion Kouřimsko
Mikroregion Kouřimsko